Úspěchy na soutěžích

Recitační soutěž na Masarykově

25.2.2015     Irena Pobucká     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Ve čtvrtek 19. 2. 2015 jsme pro děti uspořádali recitační soutěž. Proběhlo školní kolo recitační soutěže, kde děti soutěžily ve třech kategoriích.

Kategorie 0. – žáci 1. tříd
Kategorie 1. – žáci 2. a 3. tříd
Kategorie 2. – žáci 4. a 5. tříd

Výsledky jednotlivých kategorií:

0. Kategorie
1. místo – Natálie Křupková
2. místo – Petr Osička
3. místo – Marie Paloušková

1. Kategorie
1. místo – Marek Michna
2. místo – Lucie Karafiátová
3. místo – Sabina Volčíková

2. Kategorie
1. místo – Šimon Brulík
2. místo – Daniel Kožela
3. místo – Zuzana Vašatová

Z umístěných žáků postupují do okrskového kola tito žáci:

0. kategorie: Natálie Křupková, Petr Osička
1. kategorie: Marek Michna, Lucie Karafiátová
2. kategorie: Šimon Brulík, Daniel Kožela

Okrskové kolo se uskuteční ve čtvrtek 26.2. 2015 v ZUŠ Mohelnice.
Všem postupujícím držíme „palce“, aby zopakovali pěkný přednes básně i před cizím publikem.

Mgr. Jana Horká