Úspěchy na soutěžích

Recitační soutěž na Masarykově

28.2.2014     Irena Pobucká     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Ve středu 26. 2. 2014 jsme na ZŠ Mlýnská – budova Masarykova ul.   uspořádali pro děti školní kolo recitační soutěže.  Děti soutěžily ve třech kategoriích.

Kategorie 0. – žáci 1. tříd
Kategorie 1. – žáci 2. a 3. tříd
Kategorie 2. – žáci 4. a 5. tříd

Výsledky jednotlivých kategorií:

0. Kategorie
1. místo – Marek Michna
2. místo – Kamila Doleželová
3. místo – Aneta Vyroubalová

1. Kategorie
1. místo – Josef Rebl
2. místo – Lucie Karafiátová
3. místo – Zuzana Nováková

2. Kategorie
1. místo – Šimon Brulík
2. místo – Hana Králová
3. místo – Veronika Drechslerová

Z umístěných žáků postupují do okrskového kola tito žáci:

0. kategorie: Marek Michna, Kamila Doleželová
1. kategorie: Josef Rebl, Lucie Karafiátová
2. kategorie: Šimon Brulík, Hana Králová

Okrskové kolo se uskuteční ve středu 5.3 2014 v DDM Magnet Mohelnice.
Všem postupujícím držíme „palce“, aby zopakovali pěkný přednes básně i před cizím publikem.

Mgr. Jana Horká