Úspěchy na soutěžích

Recitační soutěž na II. stupni

18.3.2013     Pavel Grünwald     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Jako každý rok, také letos se s probouzejícím jarem sešli z řad žáků 6. – 9. tříd příznivci krásného slova, aby potěšili sebe i přihlížející posluchače přednesem uměleckého textu. Recitační soutěž 2. stupně se konala v pondělí 4. března 2013 za vcelku hojné účasti 14 zájemců. Poslouchali jsme texty veselé i vážnější, klasické i moderní. Jak to tedy dopadlo, kdo nejvíce zapůsobil a dokázal nejlépe zkrotit trému a nejistotu?

Ve třetí kategorii (6. a 7. třídy) si nejvíce přesvědčivě vedla Kristýna Rozsívalová ze 7. C s básní Jiřího Žáčka Kloboukovy trampoty. Druhé místo vybojoval Jan Surý ze 7. B s básní Miloše Kratochvíla Zlatá rybka. O třetí příčku se rozdělila děvčata Markéta Helekalová ze 7. A s básní Jiřího Žáčka Hledám tátu a Eliška Faltýnková ze 6. B s přednesem moderní Polednice Jiřího Suchého.

Jako tradičně měla kategorie čtvrtá, tedy 8. a 9. třídy, zastoupení méně početné. Nejvíce porotu ohromila svým vyprávěním textu Roy Lewise Co jsme to tátovi provedli Eva Špičková z 9. A. Na druhé místo dosáhla Romana Husárková z 8. B díky přednesu básně Michaely Burdové Vítr v korunách. Jako třetí skončila Tereza Večerková z 8. A, která zarecitovala Krále duchů J. W. Goetha.

Z každé kategorie postupují první dva soutěžící do okrskového kola, které se bude konat dne 19. 3. 2013 v DDM Magnet Mohelnice. Budeme tedy všichni držet pěsti Kristýně a Honzovi ve 3. kategorii a Evě a Romaně v kategorii čtvrté.

Umístění jsou rozdělena, ceny rozebrány, diplomy rozdány. Děkujeme všem malým i větším recitátorům za účast a budeme se příště těšit i na ty, kterým tentokrát v soutěžení zabránilo třeba onemocnění.

Hodně štěstí postupujícím!

Markéta Prvá

III. kat.: 6., 7. třídy IV. kat.: 8., 9. třídy
1. Kristýna Rozsívalová, 7. C 1. Eva Špičková, 9. A
2. Jan Surý, 7. B 2. Romana Husárková, 8. B
3. Markéta Helekalová, 7. AEliška Faltýnková, 6. B 3. Tereza Večerková, 8. A