Úspěchy na soutěžích

Přírodovědný klokan

20.10.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Ve středu 12. října se na naší škole uskutečnila vědomostní přírodovědná soutěž Klokan. Vybraní žáci osmých a devátých ročníků porovnali znalosti a logické uvažování v oblastech fyziky, zeměpisu, biologie a matematiky. Do statistik programu Excelence se posílají tři nevyšší bodová skóre. Nejlepšími řešiteli z celkového počtu 30 zúčastněných žáků se stali Eva Konečná 8.A, Marek Petřík 9.A a Eliška Homolová 9.A. Gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast v soutěži.

Sami si, milí čtenáři, můžete vyzkoušet, jak byste v oblasti přírodních věd dopadli v soutěži vy. Odkaz na minulé ročníky soutěže: https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/predchozi.html

Veronika Suková a Tereza Strupková