Úspěchy na soutěžích

Přírodovědná soutěž

24.10.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Ve středu 13. října se na naší škole uskutečnila vědomostní přírodovědná soutěž Klokan. Vybraní žáci osmých a devátých ročníků porovnali vědomosti v oblastech biologie, fyziky, zeměpisu a matematiky. Ze třiceti účastníků z naší školy se do statistik programu Excelence posílají tři nevyšší bodová skóre. Nejlepšími řešiteli se stali Daniel Horáček 9.B, Eva Prášilová 8.B a Jan Vaněk 9.B. Gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast v soutěži.

Sami si, milí čtenáři, můžete vyzkoušet, jak byste v oblasti přírodních věd dopadli v soutěži vy. Odkaz na minulé ročníky soutěže: https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/predchozi.html

Tereza Strupková a Jana Skubýová