Úspěchy na soutěžích

Přespolní běh okresní finále

18.10.2018     Pavel Grünwald     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

V měsíci září se každý rok koná sportovní soutěž v přespolním běhu. I letos tomu tak bylo. Základní oblastní kolo pořádala naše škola v blízkém městském parku. Základního kola se zúčastnily v kategoriích ml. žáci, ml. dívky, st. chlapci a st. dívky, školy z okolí Mohelnice. Závod probíhal v okolí paradráhy a vedl závodníky po asfaltové cestě, část po trávě a část trasy vedla po hliněné cestě. Mladší dívky a starší dívky měly jedno velké kolo, mladší žáci měli jedno velké a jedno malé kolo a starší žáci měli dvě velká kola. Do parku přišli závodit žáci těchto škol:

ZŠ Mlýnská, ZŠ Vodní, ZŠ Úsov, ZŠ Dubicko. Z každé kategorie postupovala první dvě družstva do okresního kola, které proběhlo 2.10.2018 v Šumperku.

Naší škole se v této soutěži dařilo a dokázala si vybojovat postup ve všech kategoriích. V základním kole se umístila naše družstva takto:

ml žáci – 2. místo

  1. dívky – 1. místo
  2. dívky – 1. místo
  3. žáci – 1. místo

 

Okresní finále proběhlo 2.10.2018 ve středu v Šumperku na střední zemědělské škole, na okraji Šumperka. Na závodníky čekala daleko obtížnější trasa, než byla v oblastním kole. Trasa pro okresní finále byla více kopcovitá s většími terénními nerovnostmi. Trasa vedla hned po startu do táhlého kopce po louce, následovala krátká rovinka a poté opět stoupání v lese. Po vyběhnutí tří kopců se žáci dostali na kopec, ze kterého zamířili do cíle. Mladší dívky, mladší žáci a starší dívky měli jedno kolo, starší žáci měli opět kola dvě.

ml žáci – 7. místo z 9 škol

  1. dívky – 6. místo z 8 škol
  2. dívky – 4. místo z 9 škol
  3. žáci – 3. místo z 9 škol

Mgr. Pavel Grünwald