Úspěchy na soutěžích

Pěvecká soutěž Hlas Mohelnicka 2024

22.3.2024     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Ve středu 20. 3. se naši žáci účastnili pěvecké soutěže Hlas Mohelnicka 2024, kterou organizovala ZUŠ Mohelnice. Naši školu reprezentovalo celkem 11 žáků, kteří před odbornou porotou a za klavírního doprovodu p. uč. Andrey Icelové předvedli úžasné výkony.

V 1. kategorii (1. – 2. třída) zazářili 3 naši žáci, a to Ema Šmirausová (3. místo, 2.C), Matyáš Motejzík (2. místo, 2.C) a Aneta Viselková (1. místo, 2.C). Žádná volná příčka už bohužel nezbyla na Ester Bendovou (2.C).

V 2. kategorii (3. – 5. třída), ve které byla obrovská konkurence, se naše žákyně Ester Uhrínová (4.C) umístila na 2. místě. Ale i Elena Maderová (4.B) a Vanessa Šubčíková (4.C) předvedly krásné výkony.

3. kategorii (6. – 7. třída) reprezentovala Laura Volčíková (6.A), které některá vítězná příčka utekla jen o kousek.

Pěvecké hvězdy máme i ve 4. kategorii (8. – 9. třída). Tereza Sittová (9.C) si vysloužila 3. místo a Elisabet Uhrínová (8.B) nádherné 2. místo. Ve výrazné konkurenci bohužel zůstala neoceněná Anna Supíková (9.C).

Všem našim žákům gratulujeme k nádherným výkonům.

Andrea Icelová