Úspěchy na soutěžích

Okrskové kolo ve vybíjené

11.3.2015     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

V pátek 6. března se v naší tělocvičně sešla družstva škol z Dubicka, Mohelnice – Vodní a domácí Mlýnská, aby sehrála bitvu o postup do okresního finále v otevřené kategorii, ve které mohou hrát smíšená družstva. Všechny zápasy se vyznačovaly velkou bojovností, každý tým sehrál 2 zápasy. Dvě vítězství a postup do Šumperka si vybojovali hoši ze ZŠ Vodní, s jednou prohrou se na druhém místě umístilo domácí družstvo z Mlýnské, třetí potom skončili chlapci a děvčata z Dubicka.

Z. Arnoštová