Úspěchy na soutěžích

Okresní kola Olympiády z ČJ a recitační soutěže

11.4.2012     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

20. března 2012 se vydali dva nejúspěšnější řešitelé školního kola Olympiády z českého jazyka do Šumperka. Michal Helekal z 9. B a Eva Špičková z 8. A jeli reprezentovat naši školu a zápasit s nesnadnými úlohami okresního kola olympiády. Bojovali statečně a reprezentovali nás nanejvýš vzorně. Eva Špičková nakonec obsadila ve velké konkurenci 43 účastníků krásné 9. místo, Michal Helekal skončil jako 18. Oběma soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci a dlouhodobé vynikající výsledky v českém jazyce, blahopřejeme k pěkným umístěním a přejeme hodně štěstí a úspěchů do budoucna!
Ve čtvrtek 29. 3. 2012 vyrazila do Šumperka také naše žákyně Kristýna Rozsívalová z 6. C. Tentokrát mířila hájit naše barvy do okresního kola recitační soutěže. Kristýna, vítězka školního kola, se umístila druhá v kole okrskovém, které se konalo 2. 3. 2012 v DDM Mohelnice. Do Šumperka přijela s dvěma pečlivě připravenými soutěžními texty. Mezi 58 recitátory se rozhodně neztratila, a ačkoliv se na medailových pozicích neumístila, za malé vítězství považujeme i to, že se dostala do tohoto kola soutěže a mohla okusit atmosféru „velkého uměleckého zápolení“. Děkujeme jí za vzornou reprezentaci školy a přejeme, aby si tuto krásnou příležitost mohla v budoucnu opět zopakovat.
M. Prvá