Úspěchy na soutěžích

Naši žáci v 1. kole soutěže MohelStar 2016

26.4.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Ve středu 20. 4. 2016 dopoledne proběhlo v sále ZUŠ neveřejné kolo 7. ročníku soutěže MohelStar – karaoke show, kterou již tradičně organizoval DDM Magnet ve spolupráci se ZUŠ. Naši žáci ani letos nechyběli. Na podobné akce se každý rok těší a připravují v hudebním semináři (1. stupeň) a hudebním kroužku (2. stupeň), které na naší škole pracují již mnoho let. Účast dětí v této soutěži je každým rokem vysoká, zúčastňují se jí i žáci nejmladší, a je znát, že tyto aktivity děti baví a nachází v ní radost a zábavu. V hudebním semináři i kroužku, který se koná vždy v pondělí po vyučování, je možné dát všem zájemcům dostatečný prostor k přípravě. A to, co nestihneme tady, doháníme i jindy – ráno či odpoledne podle volného času všech zájemců.
Zpívání do mikrofonu s textem na obrazovce rozvíjí děti a mladé lidi především po stránce pěvecké, ale i rytmické a zbavuje je ostychu při veřejném vystupování. Učí se dodržovat rytmus písně, „čtou“ slova písně – rozvíjejí se i jejich čtenářské dovednosti a v neposlední řadě se upevňují i jejich intonační – pěvecké schopnosti. Zpívání do mikrofonu je totiž mnohem obtížnější než si mnozí umíme představit.
Neveřejného kola se zúčastnilo přes 50 dětí ze ZŠ Mlýnská a Masarykova Mohelnice, ZŠ Vodní Mohelnice, ZŠ Loštice a ZŠ Úsov. Z naší školy postoupilo 14 dětí ve všech čtyřech kategoriích.
Veřejné kolo soutěže se koná v úterý 3. 5. 2016 v 17:30 hod. v sále ZUŠ. Jste zváni všichni, kteří máte rádi tento způsob zábavy. Těšíme se na vaši účast, na potlesk, který povzbudí naše zpěváky, rozproudí atmosféru soutěže a zpříjemní dětem jejich zpívání.
Mgr.Vladislava Havlíčková, Mgr. Vendula Pumprlová