Úspěchy na soutěžích

Mohelnický slavíček na Masarykově

15.3.2017     Irena Pobucká     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

V pondělí 13. března proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Mohelnický slavíček. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Každý soutěžící si nacvičil dvě lidové písně, které před svými spolužáky a porotou zazpíval. V letošním roce se výrazně zapojili v každé z kategorií i chlapci, což bylo zajímavým oživením tohoto ročníku. Po překonání ostychu a trémy jsme uslyšeli pěkné výkony, které nakonec ohodnotila porota takto:

I.kategorie – žáci 2. a 3. ročníku

1. místo : Adélka Hrachovinová
2. místo: Eva Konečná
3. místo: Jáchym Cerula

II.kategorie – žáci 4. a 5. ročníku

1. místo : Amálie Brulíková
2. místo: Sabina Volčíková
3. místo: Matěj Sorbi

Do dalšího kola, které se bude konat ve středu 22. března v DDM Magnet v Mohelnici, postupují všichni výše uvedení zpěváci. Přejeme hodně úspěchů.

H.Wiesnerová, I.Pobucká