Úspěchy na soutěžích

Mohelnický slavíček

13.4.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Dne 23.3. 2016 se konalo postupové kolo soutěže ve zpěvu lidových písní Mohelnický slavíček v DDM Mohelnice. Z tohoto kola byli vybráni žáci, kteří si poté 29. 3. 2016 zazpívali v sále ZUŠ v rámci veřejné přehlídky za kytarového či klavírního doprovodu svých učitelů. Veřejné přehlídky v ZUŠ se zúčastnili tito žáci:

O. kategorie (1. třída): Amálie Nosková, Lukáš Vařeka (1.B)

1. kategorie (2. a 3. třída): Sabina Volčíková (3.A), Nela Plačková (3.B) a Nicol Ernekerová (3.B)

2. kategorie (4. a 5. třída): Amálie Brulíková (4.A), Klára Urbášková (5.B)

Kategorie DUO: Klára Urbášková (5.B) a Eliška Jurásková (5.B)

3. kategorie (6. a 7. třída): Zuzana Neoralová (6.A), Carla Osičková (6.B)

Všem postupujícím děkujeme za reprezentaci školy a moc gratulujeme k hezkému umístění

Mgr. Vendula Pumprlová

Mgr. Vladislava Havlíčková