Úspěchy na soutěžích

Mlýnci úspěšní v dopravní soutěži.

6.6.2022     Milan Horký     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Měsíc květen je měsícem, kdy se koná ke konci školního roku celá řada soutěží. A tak se po dvouleté odmlce, zaviněné pandemií Covid 19, uskutečnila na mohelnickém dopravním hřišti oblíbená Dopravní soutěž mladých cyklistů. Nejdříve se 19. května konalo okresní a následně poslední květnový den po mnoha letech i kolo krajské. Žáci z Mlýnské opět zabodovali, když v konkurenci 9 škol z celého okresu Šumperk zvítězili v kole okresním a následně se neztratili ani v kole krajském. V obou věkových kategoriích obsadili 2. místo. Ale pro starší to bylo místo smolné, neboť získali stejně trestných bodů jako vítězové z Medlova, ale dle pravidel soutěže rozhoduje při shodě disciplína testy s pravidel silničního provozu. Zde byli, bohužel, Mlýnci horší, a tak skončili druzí. Jak málo stačilo… .
Tak jako v letech minulých se soutěžilo v těchto disciplínách:
a) Testy z pravidel silničního provozu
b) Jízda po dopravním hřišti
c) Jízda zručnosti
d) Zdravověda – praktické řešení vzniklé situace
V krajském kole se přidala ještě jedna disciplína a to Práce s mapou.

V soutěži naši školu reprezentovali: Karolína Hamplová (5. B), Lucie Kočková (5. A), Jáchym Cerula (7. A) a Ondřej Hampl (4. B). Toho v krajském kole nahradil Sebastián Dymáček ze 7. B. Za starší nastoupili: Michael Horáček (6. B), Daniel Horáček, Anna Svačinová a Adéla Jurníčková (všichni z 9. B)
V soutěži jednotlivců se nejvíce dařilo Aničce Svačinové, když skončila na pěkném 3. místě mezi všemi závodníky ve starší kategorii. Gratulujeme!!

Závěrem je potřeba všem našim reprezentantům poděkovat za velmi dobrou reprezentaci Mlýnské i města Mohelnice a popřát jim, aby získané znalosti a dovednosti využili i v silničním provozu, kde se už nejedná o soutěž…

Mgr. Milan Horký, učitel dopravní výchovy