Úspěchy na soutěžích

Matematický klokan

7.4.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Co je Matematický klokan?
Tato mezinárodní soutěž není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.
Proč klokan?
V roce 1991 se dva francouzští učitelé rozhodli zorganizovat soutěž ve Francii. Dali jí název Kangourou, aby vzdali hold svým australským přátelům, kteří je inspirovali. Mimořádný úspěch soutěže vnukl jejím francouzským organizátorům myšlenku rozšířit ji i do dalších evropských zemí.
Postupně se Matematický klokan rozšířil i za hranice Evropy. V současnosti probíhá ve 49 zemích.
Vlastní soutěž probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsíce března ve stejný den. I tento fakt přispívá ke kouzelné atmosféře celého dění, neboť ve stejný okamžik řeší tisíce žáků na celém světě tytéž matematické úlohy. Úlohy k soutěži jsou připravovány na mezinárodních pracovních seminářích. Skupina padesáti profesorů z více než 20 zemí vybírá konkrétní zadání z množství navržených úloh z různých evropských států.
Matematický klokan se stal největší matematickou soutěží na světě. V březnu 2010 řešilo „klokaní“ úlohy téměř 6 miliónů žáků. V České republice se počet soutěžících blíží k hranici 320 000. Pořadatelem u nás je Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), pobočka Olomouc.
Matematický klokan na ZŠ probíhá v čtyřech kategoriích:
Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ
Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ

Dne 18. března 2016 se někteří žáci 1. stupně zapojili do matematické soutěže Matematický klokan.
V každé třídě byli vyhodnoceni nejlepší řešitelé: Kategorie CVRČEK
2. B
Michal Májek 60 bodů
Mirek Gabriel 30 bodů
Adam Hanousek 25 bodů
2. C
Ondřej Šnévajs 34 bodů
Kamil Rozsíval 30 bodů
Adélka smékalová 29 bodů
3. A
Marek Michna 61 bodů
Dominika Hainzová 40 bodů
Kamila Doleželová 40 bodů
3. B
Jan Vaněk 61 bodů
Tomáš Pecha 56 bodů
Alžběta Štěpánová 53 bodů
Kategorie KLOKÁNEK:
4. B
Ondřej Bravenec 73 bodů
Tereza Laštůvková 65 bodů
Kamila Bartošová 61 bodů
4.C
Denisa Svačinová + Tobiáš Kuba: 68 bodů
Samuel Eliáš – 66 bodů
5.B
Martin Helekal 81 bodů
Alice Langová 78 bodů
Radek Trebula 68 bodů
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.
D.Čepová