Úspěchy na soutěžích

Matematické soutěže 2010/2011

2.9.2011     Karla Theimrová     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

V loňském školním roce žáci se zapojili do různých matematických soutěží, aby prokázali své matematické dovednosti a mohli je porovnat se žáky z jiných základních škol.

V únoru probíhalo školní kolo Pythagoriády pro žáky 6., 7. a 8. tříd. Úspěšných řešitelů jsme měli celkem osm: ze šestých tříd  Jan Berg, Ladislav Ondris, Martin Králíček, Dominika Lávičková a Romana Husárková, ze sedmých tříd Tomáš Svoboda a z osmých tříd Michal Helekal a Jiří Šincl. Všichni tito žáci reprezentovali naši školu v okresním kole.

Další soutěží, do které se zapojili žáci 6. a 8. ročníku, byla matematická olympiáda. V okresním kole MO žáci dokázali, že dovedou logicky uvažovat a aplikovat svoje vědomosti v praktickém životě. V kategorii 6. tříd obsadil krásné 1.-2. místo Ladislav Ondris, 10.-14. místo Jan Berg a na dalších místech Dominika Lávičková a Tereza Večerková.V kategorii 8. tříd se umístil Michal Helekal na 16.-17. místě.

V březnu probíhá na všech základních a středních školách mezinárodní soutěž „Matematický klokan“. I naši žáci se této soutěže zúčastnili a dokázali, že umí uplatnit své logické myšlení a matematické schopnosti. Nejlépe se umístila žákyně 3. ročníku Markéta Ševčíková, která dosáhla maximálního počtu bodů, tj. 60, a tak obsadila spolu se čtyřmi žáky z jiných ZŠ 1. místo v okrese Šumperk a patřila i mezi nejlepší řešitele v rámci Olomouckého kraje. Na třetím místě v okrese Šumperk skončila žákyně 9. ročníku Anna Smičková.