Úspěchy na soutěžích

Battlefield 2024

11.4.2024     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

V úterý 9. 4. proběhla historicko-branná soutěž Pohár Ministra obrany (Battlefield) v Olomouci. Naše škola vyslala dva smíšené týmy z 8. ročníků. Celkem dvanáct žáků si poprvé vyzkoušelo soutěž tohoto formátu. Úkoly, které osmáci plnili, byly fyzicky, vědomostně, ale i kooperativně náročné. Žáci museli spolupracovat, vzájemně si být oporou (doslova se jistit), věřit členům svého týmu. Celá akce se nesla tematicky v odkazu dvou výsadků druhé světové války Barium a Calcium, od jejichž úspěšné realizace uplynulo letos začátkem dubna 80 let. V konkurenci 10 dalších, mnohdy již zkušených, týmů ze základních škol a nižších gymnázií se naši reprezentanti umístili na skvělém 9. a 7. místě.

Na tomto místě se patří žákům poděkovat za to, s jakou vervou se do soutěže pustili. Oceňujeme jejich snahu a ochotu vyzkoušet si tento typ soutěže, který cílí na komplexní rozvoj kompetencí žáků.