Školní projekty

Projekt GLOBE

1.9.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

GLOBE (the Global Learning and Observations to Benefit the Environment projekt)

je to mezinárodní výchovný ekologický projekt, jehož hlavním cílem je zvýšit všeobecné povědomí o únosnosti životního prostředí člověka ve světovém měřítku a umožnit žákům osobně se podílet na světovém průzkumu planety Země formou praktických měření ukazatelů kvality životního prostředí.

V rámci světové sítě účastníků projektu Globe žáci provádějí měření a pozorování kvality životního prostředí. Výsledky svých pozorování pravidelně zasílají prostřednictvím internetu do centra Globe v USA.

Data získaná žáky jsou zároveň využívána světovou sítí vědců při globálním výzkumu planety Země.Do projektu se již zapojilo 112 zemí z celého světa. Jen v České republice tato měření provádí 127 základních a středních škol.

Naše škola provádí měření kvality životního prostředí v těchto oblastech: ovzduší/klima,hydrologie/kvalita vody  a biologie/fenologie. Stav ovzduší měříme již od 5. ledna 1998. Za tuto dobu  jsme již uskutečnili a do mezinárodní databáze odeslali  20251 měření.

                                                                                                                                                                                                     RNDr. Luděk Roller

WWW stránky projektu