Školní projekty

Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů

3.1.2018     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

V průběhu listopadu jsme se zapojili do mezinárodního projektu, který spojuje české a slovenské školy. Do
projektu jsme se přihlásili na základě pozvání partnerské slovenské ZŠ Oslany. Ta bývala naší spřátelenou
školou a v době realizace záložek se na obou stranách ozvalo několik pamětníků dřívějších „družebních“ setkání.
Téma tajemství skrytého v knihách žáci zpracovávali nejrůznějšími technikami, od lepení mozaiky, grafiky,
kaligramu s použitím úryvků z textu, tisku…až po origami, magnetické a háčkované záložky. Menším žáčkům
pomohly s výrobou podzimních a zvířecích motivů paní učitelky. Mnozí připojili krátké vzkazy a kontakty,
během začátku listopadu už se objevilo několik prvních, kterým se ozval slovenský kamarád. K  projektu se
připojila také Městská knihovna v Mohelnici a Městský úřad v Mohelnici, díky nim jsme mohli do balíčku
přidat dárky v podobě tištěných záložek, průvodců historií města a mnoho propagačních suvenýrů. Ze Slovenska
dorazil balík plný krásných záložek společně s knihami o historii regionu.
Projekt hodnotíme jako milou a nenáročnou možnost nakontaktovat děti s vrstevníky jiného regionu nebo země.
Jak se bude našim žákům dařit navázat nová přátelství prostřednictvím záložek poznáme časem.

Mgr. Hana Indrstová