Školní projekty

Z pozice žáka do role učitele aneb Den Jana Ámose

1.4.2012     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Této myšlenky se chopila děvčata z 9.A, 9.B a 9.C a v projektu nazvaném „Den s Janem Ámosem“ se pokusila předat své znalosti a hlavně zaujmout ve vyučovacích hodinách žáky 1. a 2.tříd na obou budovách školy. Po krátké domluvě s třídními učitelkami si dívky s velkou zodpovědností připravily nejrůznější aktivity z oblasti učiva o jaru, zvířatech, Velikonocích, které prokládaly zábavnou prací s obrázky, matematickými úkoly, hrami, říkankami a zpěvem písní.
Malí žáčci je přijali s nadšením a ochotně s „mladými učitelkami“ spolupracovali.
Cílem tohoto projektu bylo přispět do výchovy k volbě povolání a také pomoci navázat a upevnit přátelské vztahy mezi nejstaršími a nejmladšími žáky naší školy.
J.Á.Komenský, jehož výročí narození jsme si 28.března tímto školním projektem připomněli, by z nás měl určitě radost.