Školní projekty

Vystoupení dramatického kroužku deváťáků

18.3.2013     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Žáci devátého ročníku mají v rámci volitelných předmětů možnost navštěvovat hodiny dramatické výchovy. Letos se v tomto předmětu sešla skupina talentovaných a nadšených herců, kteří svým spontánním projevem a ochotou předvádět své umění dokážou potěšit malé i velké diváky.

Ať už se zabýváme „hereckou průpravou“ formou různých cvičení, nebo nacvičujeme delší scénky či hry, deváťáky tato činnost těší, užívají si při ní spoustu legrace a baví se svým uměním improvizace.

Za úspěšné představení považujeme popletenou pohádku „O Červeném Smolíčkovi“ zpracovanou podle příběhu z knižní předlohy Teta to plete spisovatelky Ivony Březinové. Je určena především pro děti předškolního věku, ale i malé školáky. Děti jsou do hry přímo aktivně zapojeny, musí bedlivě sledovat děj, aby pak mohly pomoci hercům s rozpletením pohádky, zařazením jednotlivých postav do správného příběhu, poznáváním zvířátek, prostě se vším, co vypravěčka teta Běta popletla.

Toto naše nastudování pohádky se setkalo s vřelým přijetím již na Dni otevřených dveří ZŠ Mlýnská, kdy jsme hráli hlavně pro veřejnost, ale samozřejmě ji herci s chutí „vystřihli“ i svým mladším spolužákům na prvním stupni – nejen na budově Mlýnská, ale také na budově Masarykova. Hráli jsme také pro místní mateřské školy Hálkovu a Na Zámečku, ale i přespolní předškoláky z Třeštiny. Všem se představení líbilo a někdy se nám také stalo, že si malí diváci vyžádali opakování.

Žáci – herci se během nácviků krásně sehráli a nebylo téměř poznat, že se jedná o jejich první vystupování v této sestavě. Ale teď je čas jít zase dál. Proto vrátíme Karkulku, Smolíčka i jelena se zlatými parohy zase zpátky do pohádkového lesa a poohlédneme se po jiné látce, abychom měli s čím překvapit zase příště. A to bude například při příležitosti školní akademie 6. června. Budeme se těšit třeba i na Vaši návštěvu!

Markéta Prvá