Školní projekty

Výsledky sběru

10.5.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Sběr papíru patří již k tradičním akcím naší školy. Je součástí Dne Země a do této akce se každý rok zapojuje stále víc a víc dětí. V letošním roce žáci naší školy nasbírali celkem 15 991 kg starého papíru. Velký dík patří nejen jim, ale i všem hodným rodičům a prarodičům, kteří pomáhali papír sbírat, svázat, ale hlavně donést nebo dovézt do školy. Poděkování patří i učitelům, kteří žáky motivovali a podporovali. Také oni se zapojili do sběru papíru. Společnými silami jsme nashromáždili téměř 16 tun sběru, překonali loňský rekord a zachránili pořádný kus vzrostlého lesa. Úplně nejlepším třídním kolektivem se stala na 1. stupni třída 2. B paní učitelky Dagmar Čepové a na 2. stupni třída 7. B paní učitelky Karly Theimrové. Nesmíme zapomenout ani na borce z 8. B, kteří pod dohledem pana učitele Milana Gazdy papír zvážili a všechen odnosili do přistaveného kontejneru. Nejlepší třídní kolektivy budou odměněny finančním příspěvkem a za zbytek peněz budou nakoupeny sportovní potřeby pro všechny žáky školy.