Školní projekty

VÍDEŇ 2017

23.5.2017     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Žáci, kteří si jako druhý cizí jazyk zvolili němčinu, se ve čtvrtek 18. května vypravili do Vídně. Letos se, po loňské pauze, exkurze zúčastnilo 57 sedmáků, osmáků a deváťáků. Během cesty jsme si všichni vyslechli zeměpisné a dějepisné zajímavosti o oblastech, kterými jsme projížděli a do Vídně jsme přijeli kolem desáté hodiny. Po příjezdu vedly naše kroky nejprve do technického muzea, kde žáci obdivovali vývoj techniky ve strojírenství, elektrotechnickém  průmyslu, zemědělství, hudbě, poštovnictví, lékařství a jiných oborech. Všechny velmi zaujala expozice věnovaná robotice a televiznímu průmyslu a mohli si vyzkoušet mnohé interaktivní prvky muzea. Potom jsme se vydali k letnímu sídlu rakouských císařů, k Schönbrunnu, v jehož areálu jsme navštívili zoologickou zahradu. ZOO Schönbrunn je nejstarší zoologickou zahradou na světě a každoročně získává titul nejkrásnější evropské zoologické zahrady. Žije zde asi 8500 zvířat a celkem více než 700 živočišných druhů. Mezi nejvzácnější obyvatele vídeňské zoo patří pandy velké, které se ve vídeňském zajetí úspěšně rozmnožují.

Doufáme, že se žákům náš výlet líbil a těšíme se na setkání v příštím školním roce, kdy společně navštívíme další ještě nepoznaná místa v tomto krásném městě a žáci si opět budou moci vyzkoušet své znalosti a dovednosti získané v hodinách německého jazyka.

Mgr. Pavla Šubrtová