Školní projekty

Vánoční čas v 1.B třídě

6.1.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Závěr kalendářního roku je vždy spojen s jedním z nejkrásnějších ročních období, Vánocemi. Nejen vánoční svátky, ale i advent, který je obdobím předvánočních příprav, jsou už od pradávna plné tradic a zvyků. Patří k nim chození Mikuláše s čertem i období Lucek. Advent byl magickým okamžikem využívaným pro věštění a hádání budoucnosti. Advent se s Vánocemi prolíná, proto i doba vánoční sebou nese řadu zvyků. Některé z nich zanikly, jiné se dodržují dodnes. Jedním z nejstarších zvyků je rozkrajování jablíčka, dávání mince nebo kapří šupiny pod talíř, házení botou …..o tom všem jsme si vykládali ve třídě. Nejenom vykládali, navštívili jsme vánoční výstavku i vánoční dílny v Duhové čajovně i Muzeum v Mohelnici, kde jsme zdobili vánoční perníčky, sněhovou kouličku a vyzdobili jsme si tašku andělíčkem. Ve třídě jsme vyrobili vánoční přáníčko a svícen. Poslední den ve škole jsme si nadělili dárečky, poslouchali koledy našich starších spolužáků a ochutnávali vánoční cukroví našich maminek. A nyní hurá na vánoční prázdniny.
Mgr.Dagmar Čepová