Školní projekty

Úvodní schůzka žákovského parlamentu 2011/2012

1.11.2011     Petra Kajnarová     zpět do sekce Školní projekty

Ve středu 19. 10. 2011 se sešli zástupci tříd k první letošní schůzce školního parlamentu. Setkání se konalo poněkud opožděně z toho důvodu, že jsme nejprve v jednotlivých třídách druhého stupně pořádali dvě kola třídních voleb. Těm předcházely skupinové práce žáků na činnostech, které jim měly pomoci uvědomit si, jaké vlastnosti by jejich správný zástupce měl asi mít, a následně tak pomoci při volbě samotné. Každý tak měl možnost vyzkoušet si vybírat své favority, zaškrtávat jména na hlasovacím lístku a vhodit jej do připravené volební schránky.

Na prvním setkání se ještě řešily menší personální změny, organizační záležitosti (místnost, čas, frekvence schůzek), ale také již první nápady a připomínky, kterými by se žákovský parlament mohl letos zabývat. Věříme, že letošní rok bude tím pravým startem k úspěšné činnosti školního parlamentu a že hojná účast a pravidelnost schůzek přispějí k jeho správnému fungování. Odměnou jeho členům by měla být radost z dosažení některých pozitivních změn, ale také třeba úspěšně zorganizované akce pro ostatní žáky.

Za koordinátorky žákovského parlamentu M. Prvá