Školní projekty

Týden s literaturou a divadlem

5.7.2017     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Součástí hodin českého jazyka na druhém stupni je již tradiční projektové vyučování, při kterém se

žáci jednotlivých ročníků setkávají s literární i divadelní tvorbou nejen jako posluchači, ale především

jako tvůrci. V letošním roce jsme se snažili přiblížit textům divadla Semafor a Osvobozeného divadla.

Děti objevovaly poetiku Werichových pohádek, domýšlely příběhy a básně, vytvářely comicsové

zpracování tradičních textů. V rámci projektu proběhla beseda s paní Vendulou Borůvkovou,

autorkou knížek pro děti a šéfredaktorkou časopisu 100+1 Historie, která promluvila o obou těchto

stránkách svého profesního života. Pro nižší ročníky bylo určeno divadelní představení žáků literárně-

dramatického oboru ZUŠ Mohelnice.

Mgr. Markéta Prvá