Školní projekty

Tonda Obal

23.5.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Tonda Obal 

Dne 6. dubna  jsme se zúčastnili vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Děti si na této přednášce zopakovaly důležitost recyklace a třídění pro náš život a naši planetu.  Nejmenší děti poznávaly barvy kontejnerů, které jsou běžně na ulicích a ukazovaly si, co do nich patří. U běžných odpadů si povídaly, zda jsou z papíru, plastu, skla nebo se jedná o nápojový karton. Dozvěděly se, co je sběrný dvůr, jaké jsou výrobky z recyklovaných odpadů, vyzkoušely si roztřídit různé druhy odpadu do správných kontejnerů.. Většina dětí je do procesu třídění zapojena přímo – jednak doma, ale také se podílejí na třídění odpadu ve škole. Přednáška byla velice zajímavá, naučná a odnesli jsme si z ní nově nabyté zkušenosti a zážitky