Školní projekty

Terénní projektový den

2.11.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Ve středu 25. 10. 2023 se 59 žáků 6. ročníku zúčastnilo dějepisno-zeměpisného projektu, který proběhl v Mladečských jeskyních a jejich blízkém okolí. Po příjezdu na parkoviště v Mladči jsme se vydali na cestu k jeskyním, kde žáky čekala první část projektového dne, jež se zaměřovala na poznávání života cromagnonského člověka. Žáci se rozdělili do skupin, v nichž plnili rozličné úlohy: na základě videoprojekce zhodnotili život našeho předka, modelovali vlastní hliněné sošky, skládali tematické puzzle. Nechyběla ani návštěva samotných jeskyní, kde zjistili další zajímavosti nejen o pravěkém osídlení, ale i o samotných jeskyních.

Po východu z jeskyní nás přivítalo krásné slunečné počasí, které zahájilo zeměpisnou část projektu. Žáci se učili zorientovat mapu za pomoci buzoly, následně je čekala poznávací procházka naučnou stezkou Třesín, během níž dostali za úkol zjišťovat rozličné informace o oblasti z mapy, popř. z informačních tabulí, které jsme míjeli cestou. Vrcholem procházky byla pro mnohé návštěva volně přístupné jeskyně Podkova. Poté nás už čekal návrat k autobusu a odjezd zpět ke škole.

Děkujeme Správě Mladečských jeskyní za spolupráci, poskytnutí prostor a ochotu „postrážit” žákovské výtvory po dobu nezbytně nutnou.

Mgr. Kristýna Šmakalová