Školní projekty

Svatý Martin na Masarykově

13.11.2014     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

Ke dni 11.listopadu známá pranostika říká, že má Martin přijet na bílém koni. Právě v tento den jsme pozvali na naši budovu děti z MŠ Hálkova, abychom společně nakoukli do minulosti a odhalili „zákulisí“ některých tradic, zvyklostí, s pomocí pranostik, říkadel a legendy si ozřejmili dřívější užší spjatost člověka s přírodou a připomenuli si Sv. Martina jako významnou osobnost evropských dějin.

Každá třída si připravila krátký program, který provázel předškoláky tradicí sahající do dávné minulosti.
Nejprve naši hosté zhlédli ve 3.A pásmo říkadel zaměřené na Legendu o Sv. Martinovi, ve které se dozvěděli o tom, kdo Martin vůbec byl. Poté následovala dramatizace legendy žáky 5.A. Zde si také předškoláci zahráli hru Husičky a zasoutěžili si v Závodech koní. Žáci 4.A si nachystali prezentaci pranostik a předškoláci si s jejich pomocí vyrobili korunku se sněhovou vločkou jako symbolem přicházející zimy. Ve 2.A čekalo naše hosty martinské posvícení. Jakmile se usadili k prostřeným stolkům, uvítali je druháci zpěvem písničky a procesím s lucerničkami. Potom si společně vyrobili a upekli pravý svatomartinský rohlíček. Návštěvu ve škole ukončili ve třídě 1.A, kde dostali na rozloučenou koníka na špejli.

Mgr.I.Pobucká