Školní projekty

Svatá Ludmila

8.10.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Ku příležitosti výročí smrti 1100 let svaté Ludmily se pro žáky uskutečnil 15. a 16. září  miniprojekt o životě a skutcích první české patronky.  V rámci hodin vlastivědy, dějepisu a českého jazyka si žáci obrázkovým textem přiblížili životopisné údaje české kněžny a světice. Poznatky byly doplněny pěknými videoukázkami, které můžete taktéž zhlédnout na přiložených odkazech. Žáci nové vědomosti využili při sestavování tajenky v křížovce a rodokmenu prvních Přemyslovců. Děkujeme žačce 8. ročníku za autorský portrét.

Tereza Strupková

https://www.stream.cz/slavnedny/den-kdy-byla-zavrazdena-svata-ludmila-15-zari-152407