Školní projekty

SPOLU V POHYBU

16.2.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Vážení rodiče, rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc při výzkumu zaměřeného na pohybové chování a zdraví rodin s dětmi. Naše škola se zapojila do výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, probíhá v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem PHASE – Promoting Health and Access to Sport Equipment, do kterého je dále zapojeno Lotyško, Španělsko, Portugalsko a Polsko.

Současná mladá generace se potýká s nedostatkem pohybu, což vede k nárůstu nadváhy a obezity. Mít dostatečné množství pohybové aktivity hraje klíčovou roli ve zdraví nejen dětí, ale i dospělých a může do značné míry přispět k budovaní zdravého životního způsobu celé rodiny. Z tohoto důvodu Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci společně s dalšími evropskými univerzitami vyvinula 12týdenní mezinárodní pohybový program, zaměřený na všeobecnou pohybovou průpravu. Jeho cílem je poskytnou dětem i rodičům možnost aktivního trávení volného času (rozvoj pohybových aktivit) přímo v areálu základních škol. Součástí programu je také vstupní měření pohybového chování, včetně individuální zpětné vazby pro všechny účastníky programu.

Jak to bude probíhat? Jedná se o 12týdenní intervenční pohybový program pro rodiče s dětmi, který se uskuteční od 14.3. do 25.5.2023, a to každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:00 na venkovním hřišti v areálu Základní školy Mlýnská v Mohelnici. Program budou mít na starost zkušení instruktoři z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UPOL) ve spolupráci s učiteli tělesné výchovy ZŠ Mlýnská.

Harmonogram:

1. 6.3.2023 v 16:00 proběhne na ZŠ Mlýnská úvodní informační schůzka a představení celého projektu. Pokud se rozhodnete do projektu zapojit, tak rovnou vyplníte vstupní dotazníky a dostanete náramky, které budou 8 dní monitorovat vaše pohybové chování a spánek, abychom zjistili, jaká je vaše denní rutina.

2. 14.3.2023 proběhne první společný pohybový program zaměřený na všestranný pohybový rozvoj plný jednoduchých her, který se bude pravidelně konat až do 25.5.2023. První den programu zároveň odevzdáte výzkumnému týmu FTK UPOL nazpět náramky s naměřenými daty. Toto měření se poté bude opakovat také na konci celého programu, aby bylo možné vyhodnotit jeho efektivitu.

3. 1.6.2023 proběhne slavnostní ukončení celé programu formou sportovního eventu (dětský den).

Účast na programu je dobrovolná, bez finančního zainteresování zúčastněných dětí, jejich rodičů a učitelů. Bude-li Vám cokoliv nejasné, neváhejte se na nás obrátit na e-mail marek.maracek@upol.cz; popř. telefonicky +420 725 556 756.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na několik společně strávených dní!