Školní projekty

RETRO  výstava a oslavy 30 let svobody

21.11.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Žáci naší školy si v polovině listopadu připomněli význam státního svátku, který k tomuto měsíci patří. Cílem projektového týdne bylo připomenout historické okolnosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva v kontextu roku 1939 i 1989. Součástí projektu byly dějepisné besedy pro žáky 7. a 8. ročníků, práce s hudebními texty, výtvarné aktivity nebo tvorba anketního panelu. Žáci se setkali s dobovými tiskovinami, dokumenty, připomněli si nácvik spartakiády.

Autoři projektu se také rozhodli, že dětem přiblíží, jak mohl vypadat život v běžné domácnosti před třiceti a více lety. Zrodila se myšlenka uspořádat výstavu, která by návštěvníky zavedla do dřívějších časů. A tak začali otevírat staré skříně, prohledávat půdy, sklepy a zaprášené komůrky a podařilo se shromáždit velké množství starších a někdy dávno zapomenutých věcí. Z učebny infocentra v přízemí školní budovy na Mlýnské ulici se stalo provizorní minimuzeum, které průběžně vítá malé i větší návštěvníky. Ti si mohou prohlédnout předměty denní potřeby, které běžně používali jejich rodiče nebo prarodiče. Mnohdy neskrývají překvapení a údiv, ale také radost nad tím, že některé z těchto „pokladů z půdy“ ještě sami někdy používali nebo viděli. Postupně si prohlédnou improvizovanou kuchyň, obývací pokoj, koupelnu i hračky z dětského pokojíčku, bez povšimnutí určitě nezůstávají ani zákoutí, která představují tehdejší obchod, domácí pomocníky, oblečení nebo školní pomůcky. Jednotlivé části výstavky jsou doprovázeny fotografiemi ilustrujícími dobovou realitu. Na závěr prohlídky si žáci mohou vyplnit krátký kvíz, v němž zúročí své postřehy z výstavy a hádají, k čemu sloužily „tajemné předměty“. Úspěšní řešitelé získávají jako odměnu kopii tuzexové poukázky (bony) v různých hodnotách.

Věříme, že se povedlo zajímavou formou pomoci dětem nahlédnout na život v dřívější domácnosti a umožnit jim vytvořit si představu o tom, jak se žilo bez dnešních výdobytků moderní techniky.

Výstavku bude možné zhlédnout také během tradičního předvánočního jarmarku dne 17. 12. 2019. Jste srdečně zváni!

Mgr. Markéta Prvá