Školní projekty

Respekt a tolerance

26.11.2012     Petra Kajnarová     zpět do sekce Školní projekty

V úterý 20.11.2012 se žáci 8.ročníku zúčastnili interaktivního vzdělávacího programu: „Židovské svátky“ pod vedením paní Míčové ze společnosti Respekt a tolerance.
Program byl zaměřen na základní a zároveň nejvýznamnější židovský svátek Šabat, dále pak Chanuku (Svátek světel), Roš ha-šana (Nový rok), Jom kipur (Den smíření) a další. Aby žáci lépe jednotlivé svátky a celou židovskou kulturu pochopili, sami si některé z nich vyzkoušeli. Dětem se nejvíce líbil svátek Šabat, při kterém se ocitly na židovské hostině, prožily společně celou slavnost a ochutnaly tradiční židovské pokrmy. Velký úspěch sklidila také hra „drejdl“, kterou hrají židovské děti o Chanuce s čtyřstrannou káčou.
Mgr.Petra Kajnarová