Školní projekty

Projektový den O Budulínkovi

11.10.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

V rámci adaptačního období našich prvňáčků jsme do třetího zářijového týdne zařadili projektový den zaměřený na klasickou českou pohádku O Budulínkovi. Děti tento známý příběh  mohly vnímat prostřednictvím různých učebně zábavných činností, které přispěly k jejich přirozenějšímu přivykání školním povinnostem a taky byl tento den malým ohlédnutím na léta strávená ve školce.

Komunikační dovednosti si děti procvičily při vypravování podle dějové posloupnosti, řazení obrázků i poslechu různých zpracování této pohádky. Nejvíce je zaujala  hudební forma od pana Svěráka a Uhlíře Operetka o Budulínkovi. Rytmizace básničky , bubnování a určování zvuků různých hudebních nástrojů, rozlišování počtu slabik v pohádkových slovech , modelování , zjišťování a porovnávání počtu hrášků na misce mlsné paní  Lišky. Grafomotorické činnosti i pobyt venku, kdy děti  prokázaly obratnost při hře na Lišku a slalomovém běhu k noře .

Hra, jejíž součástí bylo  učení a získávání vědomostí na známé téma byla přínosem i v upevňování kamarádských vztahů v nově vzniklém kolektivu třídy .

Mgr. Jitka Kyseláková, Mgr. Renáta Formánková