Školní projekty

Projektové vyučování Dary země na Masarykově

5.11.2018     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

Podzim je období, kdy se krátí dny a pole, louky i města se halí do větší tmy. Na polích, v sadech a zahradách vrcholí sklizeň úrody a lidé se po namáhavé práci těší na slavnosti s ní spojené. My jsme si 26. října v projektu nazvaném Dary země připomněli některé podzimní tradice. Naše pozvání také přijaly děti z MŠ Hálkova se svými učitelkami.

Tělocvična školy se proměnila v podzimní sad, ve kterém děti sbíraly spadané oříšky, česaly jablka či se prošly dýňovým polem. Po sklizni každý předškolák se starším kamarádem zdolal překážkovou dráhu. Poté následovalo pásmo podzimních pranostik a zvyků, kde se děti dozvěděly o tradičních akcích spojených se sklizní- dočesnou, vinobraním či dožínkami a seznámily se s některými druhy ovoce i zeleniny co se týče jejich využití i původu. Každá práce v sadě i na poli byla doprovázena zpěvem. Ani my jsme na to nezapomněli. Byla jedna babka, Pod naším okýnkem, Už ty pilky dořezaly či Dělání protkalo vyprávění o podzimu a sklizni. Nejmladší děti si pomocí bramborových tiskátek vytvořily svůj vlastní obrázek podzimního stromu a upekly si společně s paní učitelkou chutné bramboráky.

V závěru programu byly zařazeny hádanky formou ochutnávky i popisu některých druhů ovoce a zeleniny. Vyvrcholením naší akce byla stejně jako v minulosti zábava. Malí hosté si spolu s našimi páťáky zahráli dvě pohádky : Princeznička na bále a O veliké řepě.

Děti odcházely domů plny dojmů, zajímavostí i zážitků z příjemně stráveného dopoledne. Čekaly je podzimní prázdniny, které mnozí využili k pouštění draků na sklizených polích či procházkách nádherně zbarvenou přírodou.

Mgr. Irena Pobucká