Školní projekty

Projekt UNICEF – Mýdlo = hrdina dětí

7.5.2014     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

Rozdíl mezi otočením vodovodního kohoutku v kuchyni a nutností ujít několik kilometrů denně ke zdroji vody je těžko představitelný pro většinu dospělých, ještě těžší je to úkol pro děti ve školním věku. Program UNICEF s názvem Water, Sanitation and Hygiene (WASH) je realizován ve více než 90 zemích světa, kde pomáhá tamním obyvatelům získat přístup k vodě a hygienickým zařízením, učí je základním hygienickým návykům včetně důsledného mytí rukou s pomocí mýdla.

V letošním roce jsme se v rámci Dne Země rozhodli věnovat této tématice i my , žáci 1. – 3. ročníku budovy Masarykova . Den začal seznámením s touto tematikou, čtením skutečných příběhů ze života afrických dětí, promítnutím videa s ukázkami , jak se děti učí hygieně na afrických školách. Že to téma bylo pro ně zajímavé, o tom svědčila neuvěřitelná pozornost při sledování videozáznamu. Pak následovala praktická činnost – žáci si měli sami za úkol ruce umýt tak, aby opravdu zničili všechny bakterie. Po celou dobu mytí, jim radily pohádkové bytosti Čistotňáci . A na závěr jsme ze zbytků donesených mýdel vyrobili nová, která se hezky zabalená, s dobrou myšlenkou, pokusíme prodat a výtěžek pak poukázat na účet společnosti UNICEF, která garantuje jejich použití v rámci tohoto projektu.
Celý tento den byl pro děti nejen“ jiný“ a zábavný, ale hlavně velmi poučný . Ne všude na světě mají totiž děti tak komfortní podmínky k životu, jako je právě naše země.

Rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům za materiální podporu k jeho realizaci.

Jitka Kyseláková, Jana Horká, Marie Horáková