Školní projekty

Projekt Karel IV. na Masarykově

23.5.2016     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

V rámci projektu Karel IV. k nám v úterý 10.5.2016 do školy zavítal bývalý žák naší školy Jan Balicz se svojí společnicí Sárou Hrádkovou. Jan Balicz je členem skupiny historického šermu v Olomouci. Přišli mezi nás, aby děti seznámili s dobou dávno minulou. Ocitli jsme se v době středověku, knížat, hrabat, králů. Měli jsme možnost trochu porozumět období, které bylo pro život obyčejných chudých lidí velmi náročné. Na řadu přišly i ukázky soubojů mečem, kordem, tesákem, dýkou. Dokonce jeden z našich žáků si mohl obléci rytířskou zbroj, ve které tehdy rytíři vyjížděli do boje. Obratnost rytíře byla hodně omezena, musel být zdatný, aby si uhájil svůj holý život. Rytířem se mohl stát až ve svých 21 letech, po několikaletém výcviku. Krále mohli doprovázet jen ti nejzdatnější rytíři. Dozvěděli jsme se, že Karel IV. byl v souboji zraněn do krku a měl celoživotní následky. Hlavu nosil na stranu, kvůli zkráceným svalům na krku. Strhující vystoupení Jana a Sáry děti odměnily bouřlivým potleskem.

V pátek 13.5. zhlédli žáci 4. a 5. třídy v městských sadech vystoupení skupiny historického šermu Mohelnická sebranka. Svým obsahem bylo vystoupení taktéž zaměřeno jako vzpomínka na významné výročí narození Karla IV. Ve svých třídách poté žáci obou tříd vypracovávali pracovní listy ve kterých zpracovávali informace týkající se jeho osobního života, panování, významných změn ve prospěch českého království a dalších zajímavostí.

J.Horká, I.Pobucká