Školní projekty

Projekt Karel IV.

24.5.2016     Petra Kajnarová     zpět do sekce Školní projekty

Letošní rok se nese ve znamení významného výročí 700 let od narození velikána naší historie, Karla IV. Také naše škola se připojila k oslavám narozenin Otce vlasti a průběžně připravovala s žáky mnohá připomenutí.

Ve výchovných předmětech žáci chystali rodokmeny, vyhledávali informace o významných památkách postavených ve 14. století či o českých korunovačních klenotech. V rámci nedávného Týdne s literaturou se seznamovali s textem Karlova životopisu – Vita Caroli – a ve výtvarné výchově se pokusili různými výtvarnými technikami ztvárnit dobu Karla IV. Na budovu na Masarykově ulici zavítal náš bývalý žák a člen historického šermu Jan Balicz a společně s kolegyní dětem na prvním stupni předvedli ukázky výzbroje a výstroje středověkých válečníků.

Všechny činnosti směřovaly k důležitému datu – 13. 5. 2016, kdy proběhl celoškolní projektový den Karel IV. Žáci různých tříd se zajímavými a pestrými aktivitami podíleli na výsledné mozaice plakátů, projektů a obrázků. Vyplňovali pracovní listy k mnoha událostem ze života Karla IV., seznamovali se prostřednictvím interaktivních prezentací a dokumentů s jeho životem osobním i veřejným, s historií stolování a hygieny, poznávali dnes již zapomenutá povolání a jejich zástupce, představitele středověkých cechů, připomněli si život ve středověkém městě. Pod jejich rukama vznikaly nádherné středověké vitráže, koláže představující významné stavby a územní rozmach Zemí Koruny české nebo rodokmeny Lucemburků. K nelehkým úkolům dozajista patřilo psaní vzkazů Karlu IV. tehdejším obvyklým psacím nástrojem – husím brkem. Součástí celého dne bylo představení Mohelnické sebranky, na které jsme se vypravili do městského parku. Počasí nám nakonec přálo a my jsme se „naživo“ zúčastnili některých důležitých životních událostí velkého panovníka.

Věříme, že jsme nejen tímto dnem dokázali důstojně oslavit život a skutky „Největšího Čecha“ a posunuli se o kousek blíže poznání a pochopení života v období vrcholného středověku.

Mgr. Petra Kajnarová, Mgr. Markéta Prvá