Školní projekty

Příběhy bezpráví

8.11.2011     Petra Kajnarová     zpět do sekce Školní projekty

 3. listopadu 2011 se žáci 9. tříd naší školy zapojili do celorepublikového projektu Příběhy bezpráví, který organizuje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí. Letošní ročník byl věnován emigraci a životu v exilu. Naším hostem byl pan Luděk Štipl, kterému se podařilo na třetí pokus roku 1979 emigrovat z tehdejšího Československa do Kanady. Natrvalo se do České republiky vrátil až v roce 2003, nyní se věnuje židovským dějinám našeho regionu (je předsedou společnosti Respekt a tolerance). Díky besedě s panem Štiplem se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o společenských poměrech v Československu, o imigračních táborech v Rakousku a  životě emigrantů v „nové vlasti“.

 

 

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách: www.pribehybezpravi.cz

Mgr. Petra Kajnarová

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky