Školní projekty

Pokračování adaptačních kursů pro předškoláky

16.4.2012     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

Dne 12. dubna se uskutečnilo další setkání s předškoláky v rámci adaptačních kurzů, které naše škola pro tento rok pro budoucí prvňáčky připravila. Tentokrát byl hodinový program zaměřen na rozvíjení matematických schopností, komunikace, samostatnosti i řešení problémů ve spolupráci s ostatními dětmi. Děti srovnávaly předměty podle velikosti, tvaru, shodných znaků, rozlišovaly číslice, určovaly počet a řadily předměty podle množství. Vybíraly do páru věci s danou charakteristikou a dokázaly i rozumět základním matematickým pojmům, které jsou potřebné k porozumění a řešení jednoduchých matematických úloh.
Všechny děti nejen svým rodičům dokázaly, že jim prostředí velké školy už není cizí a bez ostychu a se zájmem se zapojily do všech činností.

I. Pobucká