Školní projekty

Oslava Dne evropských jazyků

26.11.2014     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Ve dnech 3. až 14. listopadu proběhl na Mlýnské projekt k oslavě Dne evropských jazyků.

Vícedenního projektu se účastnili žáci šestých a sedmých tříd. Ti se rozdělili do malých skupin, přičemž si každá skupina vybrala slavnou osobnost z anglicky mluvících zemí. Děti si vybíraly nejen zástupce hudební scény (př. Michael Jackson, Selena Gomez, Don McLean, The Beatles) nebo hereckého nebe (př. Marilyn Monroe, George Clooney, Brad Pitt, Jennifer Lawrence), mnohé z nich zvolily i reprezentanty z politické oblasti (př. George Washington, Winston Churchill, Barack Obama, Abraham Lincoln) nebo historické osobnosti (př. Jack the Ripper).

V úvodní hodině žáci vyhledávali informace o vybrané osobnosti, v následující hodině měli za úkol vybrat nejzajímavější z těchto informací a společnými silami vytvořit výtvarnou stránku projektu. Závěrečnou částí projektu byla prezentace dané osobnosti. Žáci dostali za úkol svůj projekt odprezentovat co nejpoutavější formou. Někteří se stylizovali do těchto osobností, jiné skupinky připojily k prezentaci scénku ze života této osobnosti, popřípadě donesli rekvizity hodící se k tématu.
Tímto způsobem se žáci šestých a sedmých tříd seznámili se spoustou významných osobností anglicky mluvících zemí a rozšířili si svůj všeobecný přehled v oblastech kultury, sportu i historie.

 

Mgr. Romana Feráková

Mgr. Vendula Pumprlová

Mgr. Adéla Tilcerová