Školní projekty

Ohlédnutí za Slavnostmi slabikáře

2.9.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

img_7958Dne 1. září 2011 začal nový školní rok 2011/2012 . Do bývalé 1. B třídy po letních prázdninách usedlo 27 novopečených druháků. Paní učitelka je seznámila s učebnicemi 2. třídy. Místo Slabikáře děti prohlížely Čítanku, jsou už přece čtenáři. A hned jsme si zavzpomínali na den, kdy jsme se rozloučili se Slabikářem.

Bylo to v úterý 21. června 2011 . Pro tehdejší prvňáčky významný den. Setkali se spolu se svými rodiči odpoledne ve třídě. Ne však proto, aby se něco nového naučili , ale aby předvedli, jak se za první rok školní docházky naučili číst, recitovat i hrát divadélko. Na začátku slavnostního setkání popřála paní ředitelka školy všem rodičům i budoucím malým čtenářům pěkné prázdniny. Všichni přítomní dětem drželi palce, aby jejich prezentace výsledků ve čtení a vystupování před publikem dopadlo co nejlépe.

Děti rodiče i hosty přivítaly společnou recitací, poděkováním Slabikáři za písmenka, slabiky, slova a věty, říkanky, hádanky a různé doplňovačky. Jednotliví žáci recitovali úvodní básničky o písmenkách, zazpívali a zatancovali písničku Žabička maličká. Následovala ukázka básní z recitační soutěže, společná četba ze Slabikáře a dramatizace pohádky O veliké řepě. Děti se rozloučily se Slabikářem a přivítali mezi sebe Čítanku. Malí čtenáři dostali pasovací stužku, ocenění a malý dáreček.

Na závěr paní učitelka poděkovala všem rodičům za spolupráci při výuce čtení a dětem popřála spoustu pěkných a veselých zážitků při četbě knížek s pohádkami, povídkami a hádankami. S chutí do čtení a na shledanou ve 2. třídě s čítankou.

Mgr. Dagmar Čepová

Nebyly nalezeny žádné obrázky