Školní projekty

Ohlédnutí za Googlováním 2015 – 5. ročník

21.9.2015     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Dne 19. 6. 2015 proběhla ve škole na Mlýnské v rámci celoškolního projektu soutěž v kvalifikovaném vyhledávání informací – Googlování. Soutěže se zúčastnilo celkem 48 žáků.

Otázky byly opět postavené tak, aby nebylo možné odpovědi nalézt jen s pouhým využitím internetových vyhledávačů, některé souvislosti bylo potřeba logicky domýšlet.
Otázky:

1) Na které straně při pohledu zepředu na slavné sousoší dvou spisovatelů v Semilech sedí Tomeš Bochů? Uveď i jejich pravá jména.

2) Kolik stojí vlaková jízdenka pro nejkratší cestu z Mohelnice do Semil pro třináctileté dítě? Podmínkou je jízda přes Pardubice a po okraji Českého ráje.

3) Existuje číslo, které spojuje pojmy ZIKKURAT a SNIŽEC. Toto číslo, vynásobené 264 dává rok, ve kterém došlo k důležité události, týkající se našich dějin. Když rok události vydělíš 154, dostaneš měsíc této události. O kterou událost ve druhém dnu tohoto měsíce šlo?

 4) Na začátku roku se na dveřích domů objevují tři písmena oddělená znaménkem „+“ s letopočtem. Co tato písmena znamenají?

V kategorie 6. – 7. ročník byla na prvních dvou místech bodová shoda – 6 bodů. Podle času se na 1. místě umístila Eliška Bártková ze 7.B před Patrikem Pruckem ze 7.B.

V kategorii 8. – 9. ročník byla bodová  shoda na prvních třech místech – 7 bodů. O vítězi tedy rozhodla opět rychlost řešení na 1. místě Ondřej Havlíček z 9.C před Eliškou Faltýnkovou z 8.B a  Ondřejem Keprtem z 9.C.

 

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Faltýnek