Školní projekty

Ohlédnutí za Dnem Země 2011

1.9.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Oslavy Dne Země probíhaly formou projektu pro žáky I. a II. stupně. Proběhla soutěž ve sběru starého papíru, do které se zapojily všechny třídy a bylo nasbíráno celkem 9290 kg (o 4000 kg více než minulý školní rok). S ohlasem se setkalo modelování z obalů od PET lahví. Po soutěži jsme nasbíraná víčka předali MŠ. Navázali jsme spolupráci s firmou AVE CZ, která žákům8. a9. tříd umožnila exkurzi na sběrný dvůr v Mohelnici.

Výsledky soutěže Zelená stezka

Místního kola soutěže s ekologickou tématikou Zelená stezka se zúčastnilo 5 družstev. Družstva naší školy se umístila  v mladší kategorii na 2., 4. a 7.místě, ve starší kategorii na 4. a 6. místě.

Výsledky fotografické soutěže Les

Autoři vítězných fotografií:

Tadeáš Slováček         4.B

Natálie Bohlová        9.C

Lukáš Linhart            9.C

Aleš Plhák ml.            3.B

Oldřich Gronych        9.B

RNDr. Luděk Roller