Školní projekty

O smutné lesní princezně

25.3.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Dne 18. 3. 2013 žáci 1. B a 1. C třídy navštívili Sluňákov (centrum ekologických aktivit města Olomouce) a zúčastnili se ekologického výukového programu O smutné lesní princezně.
První den po jarních prázdninách nás čekalo veliké překvapení. Místo výuky jsme jeli na výlet. Před školu ráno v 8 hodin přijel autobus, který nás odvezl do Horky nad Moravou. Tady se nachází ekologické centrum a probíhá zde výuka o správném chování k přírodě, rostlinám i živočichům. Hned po vstupu do budovy nás překvapila velká akvária s raky a rybami. V učebně nás přivítaly dvě paní lektorky, které nás zavedly do lesa plného odpadků. Někteří návštěvníci lesů totiž neví, jak se mají chovat v přírodě. Smutná lesní princezna poprosila děti, zda by nepomohly les dát do pořádku a roztřídit odpadky. Za dětmi přišly na pomoc další čtyři princezny: Plastěnka, Skleněnka,Papírenka, Kartonka a pomáhaly jim uklidit nepořádek, který princeznu tolik rozesmutnil. Děti při hrách zjistily, jak od sebe rozeznají papír, plasty, sklo, nápojový karton a přicházely na to, kam a proč je vyhodit. Když byl les uklizen, lesní princezna všem dětem poděkovala za snahu a pracovitost. Již nebyla smutná a děti měly radost, že princezně pomohly. Zpáteční cesta do školy nám za zpěvu rychle uběhla.

Mgr. Dagmar Čepová, Silvie Jarošová