Školní projekty

Němčina hrou

31.3.2014     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Dne 14. března 2014 do naší školy přijel sympatický mladý Němec Mathias Straub, student scénografie v Praze. Mathias je animátor společnosti Tandem z Plzně, která se zabývá česko- německou spoluprací. V rámci projektu „Němčina nekouše“, jezdí po českých školách a přibližuje hravou formou žákům německý jazyk. Žáci šestých ročníků s ním prožili velmi zajímavé hodiny, kde se dověděli, jak se naučil on sám česky a proč, kolik lidí na světě mluví německy, jak je němčina spjata s historií českého národa. Zamysleli se společně, jak se co nejefektivněji učit jazyk. Hravou formou zvládli krátké úvodní seznamovací fráze. Poznali, že znají velké množství slov, protože jsou podobná nebo stejná s českými. Nakonec si zazpívali a zatančili s Mathiasem německou písničku. Děti se velice dobře zapojily. Myslím, že si užili spoustu legrace a dostali ukázku, podle níž se mohou lépe rozhodovat, který cizí jazyk si příští školní rok zvolí. Při velkém počtu německých firem v ČR a při otevřeném pracovním trhu v německy mluvících zemích je pochopitelné, že naše škola tento cizí jazyk ve svém školním vzdělávacím programu nabízí a má pro výuku kvalitní pedagogy.

Mgr. Jolana Winklerová