Školní projekty

Návštěva výstavy v muzeu

13.3.2012     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Dne 2.března 2012 navštívili žáci tříd 8.A a 8.B v rámci výuky dějepisu muzeum v Mohelnici, kde si prohlédli výstavu o Václavu Hollarovi, významném českém grafikovi, který stejně jako Jan Amos Komenský musel po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře odejít do emigrace.
Petra Kajnarová