Školní projekty

Návštěva v Radlinu

11.6.2012     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2012 jsme polským školám oplatili jejich návštěvu u nás, která proběhla v první polovině měsíce května. První den jsme, prozatím bez našich polských protějšků, navštívili hornické muzeum a střední školu pro horníky ve Wodzisławi. Po obědě na jedné z radlinských základních škol jsme se s Poláky konečně setkali a pak se společně zúčastnili programu v lanovém centru, které přiléhá k další ze základních škol ve městě. Kromě samotného zdolávání překážek jsme vyzkoušeli i nejrůznější sportovní disciplíny, které spočívaly v  dovednostech jako je rychlost, mrštnost a spolupráce. V odpoledních hodinách se pak naši žáci odebrali do rodin polských kamarádů.

Následující den jsme se rozdělili do dvou škol, kde probíhala oslava Dne dětí, rovněž jsme navštívili místní dům kultury, kde děti ze všech radlinských škol prodávaly své vlastní drobné výrobky. Na venkovním pódiu probíhala taneční vystoupení menších žáků. Kolem 15. hodiny jsme se se svými polskými kamarády rozloučili a vyrazili zpět domů.

 

Mgr. Romana Feráková

Mgr. Hana Vyplašilová