Školní projekty

Návštěva Stolístku v Linharticích

3.5.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Žáci 1. stupně z obou budov naší školy navštívili v rámci oslav  Dne Země environmentální centrum v Linharticích Stolístek. Jednotlivé programy byly zaměřeny na poznávání přírody. „Dřevo a člověk“ – pro 1. třídy, „Dobroty ze zahrady“ – pro 2. třídy, „Jak se žije na zahradě“ – pro 3. třídy a „Zelené ostrůvky“ – pro 4. a 5. třídy. To byla témata, která si pracovníci Stolístku pro děti  připravili. Žáci se dověděli se, že zahrady netvoří jen záhonky, města neobývají pouze myši a potkani, poznávali ovocné stromy, pracovali s ultrazvukovým detektorem na určování netopýrů, stavěli ptačí budky. Jednotlivé činnosti byly často badatelsky zaměřené. Pomocí vlastního průzkumu si žáci uvědomili důležitost zelených ostrovů – biocenter a jejich propojení v krajině. Návštěva Stolístku určitě přispěla k posílení kladného vztahu dětí k přírodě a životnímu prostředí.

Aleš Plhák