Školní projekty

Motivační hodina NJ

6.6.2012     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Jak na němčinu hrou

Dne 25. května proběhly motivační hodiny německého jazyka ve všech šestých ročnících naší školy. V rámci projektu „Němčina nekouše“ společnosti Tandem k nám přijela Mgr. Pavlína Němcová a ukázala dětem formou her, že učit se německý jazyk do budoucna by jim mohlo být přínosem, a že německá slova jsou zastoupena v našem českém jazyce. Vždyť historie českého národa byla s tímto jazykem spjata. Žáci dokázali hrát hry v německém jazyce, aniž by se touto řečí někdy předtím setkali. Myslím, že si užili spoustu legrace a dostali ukázku, podle níž se mohou lépe rozhodovat, který cizí jazyk si příští rok zvolí.

Mgr. Jolana Winklerová