Školní projekty

Literární březen

30.4.2014     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Březen – měsíc knihy, měsíc internetu, měsíc čtenářů. I na naší škole jsme se nechali inspirovat probouzejícím se jarem a vnesli jsme do hodin nejen českého jazyka opět trochu svěžesti a tvořivé pestrosti.

Ohlédněme se však ještě za únorem, tehdy se totiž ono žákovské tvoření a přemýšlení o záludnostech jazyka českého začalo klubat na světlo. 12. 2. 2014 proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu v této soutěži reprezentovali dva žáci, kteří dopadli nejlépe ve školním kole. Matěj Garbolinský z 8. A se nakonec mezi 46 účastníky umístil na velmi pěkném 15. místě.

Začátkem měsíce března proběhla okrsková a okresní kola recitační soutěže. Do okrskového kola postoupili z každé kategorie dva soutěžící. Ve 3. kategorii (6.a 7. třídy) nás reprezentovali Aleš Plhák z 6. B s přednesem Prévertovy bajky Nespokojený dromedár a Adéla Sedláčková z 6. B s Erbenovou Polednicí. Ve 4. kategorii (8. a 9. třídy) soutěžily Kristýna Rozsívalová z 8. C s originálním pojetím textu Rudolfa Křesťana z jeho knihy fejetonů Slepičí krok a Romana Husárková z 9. B, která si také vybrala prozaický text – úryvek z Čapkovy Dášenky. Ve velké konkurenci se nakonec nejvíce vedlo Kristýně Rozsívalové a v okrskovém kole obsadila pěkné 3. místo. Velkou odměnou jí byla také účast v okresním kole. Za skvělou reprezentaci školy všem šikovným recitátorům děkujeme!

Další březnovou „literární akcí“ se stala návštěva místní knihovny a beseda se spisovatelkou Karlou Filoménou Černohousovou o její knize Báchorky z Podesní. Žáci 5. B a 6. A měli možnost vyslechnout, jak a proč taková kniha vzniká a mohli si prostřednictvím herních aktivit a kvízových otázek ověřit, jak pozorně dokážou naslouchat neznámému čtenému textu.

Březen je v plném proudu a my jsme se již poněkolikáté zapojili do projektu Podej ruku knize a 20. 3. 2014 se v Městském kulturním centru zúčastnili veřejného předčítání z oblíbené knihy. Tentokrát si žáci 8. A vybrali oblíbenou knihu Malý princ  Antoina de Saint-Exupéryho, jehož 70. výročí úmrtí si letošní rok připomínáme.

V závěru „literárního“ měsíce března nás čekal také již tradiční školní projekt „Týden s literaturou“. Letošními tématy se staly životy a díla velikánů naší i světové literatury – Julese Verna a Karla Jaromíra Erbena. Žáci se nejprve seznamovali s životními osudy těchto významných osobností a potom podrobněji „zkoumali“ alespoň část jejich díla. Zapojili svou fantazii a přenesli se do dob, kdy dobrodružné výpravy nebyly usnadňovány výdobytky dnešní moderní techniky a lidé si museli dokázat poradit třeba na opuštěném ostrově. Také se prostřednictvím příběhů z Erbenovy Kytice podívali do časů, kdy lidské myšlení a jednání ovlivňovala tradiční víra v prastaré mýty a nezvratnost osudu. Tato putování časem i prostorem dětem usnadňovaly různé úkoly a otázky k textům, doplňovačky a rébusy, tvorba vlastních ilustrací a návrhů řešení. Samy si tímto způsobem ověřily, jak dokážou porozumět třeba staršímu textu a pochopit důležité myšlenky a smysl celého díla. Nedílnou součástí se stalo také srovnání textové podoby díla s různými formami filmového zpracování.

Literárně tvořivý březen je sice za námi, ale věříme, že si žáci i nadále budou hledat svou vlastní cestu jak ke knihám, tak k českému jazyku, literatuře a tvůrčímu myšlení vůbec.